Gerritschinkel.nl Columns & meer

9dec/190

Gouds Sportakkoord

Het Gouds Sportakkoord is klaar!’, luidde de eerste zin van het persbericht dat de gemeente Gouda verspreidde. Het uitroepteken achter deze zin doet vermoeden dat met heel blij is met dit akkoord. Dit lokale sportakkoord is een gezamenlijk product van de gemeente Gouda, Sport.Gouda, sportverenigingen, welzijnsinstanties, gezondheidszorg, onderwijs en Goudse ondernemers.

Ik was vorige week dinsdag een van de vele belangstellenden in Rederij de Vrijheid op GOUDAsfalt waar het Gouds Sportakkoord officieel ten doop werd gehouden en door veel partijen letterlijk werd ondertekend. Wethouder Bunnik van Sportzaken onderstreepte het belang van dit akkoord. Verbinding is een woord dat veelvuldig viel. Sport en bewegen in zijn vele verschijningen. Ook de topsport wordt niet vergeten en ik wil niet zeggen dat dit met een ambassadeur als John Stubbe meteen wordt ‘geregeld’, maar het scheelt toch een slok op een borrel als je er zo’n bevlogen local hero bij hebt.

Het Gouds Sportakkoord heeft vijf pijlers waarin veel ambities worden uitgesproken en acties worden aangekondigd. Op een aantal gebieden zijn al meerdere acties uitgevoerd, zoals bij de sportverenigingen AV Gouda en GC & FC Olympia. En in het onderwijs krijgen leerlingen van ZMLK De Ark, CSG Goudse Waarden en OBS De Kas mee wat een gezonde leefstijl is en hebben deze scholen inmiddels het predikaat Gezonde School aan de muur hangen.

De plannen zijn er dus en aan goede bedoelingen ontbreekt het niet. Maar voor niets gaat de zon op en zoals alles kosten ook deze plannen geld. Maar het ministerie van VWS is zo vriendelijk om zowel in 2020 als in 2021 € 40.000 ter beschikking te stellen. En bij dit uitvoeringsbudget zal het hopelijk niet blijven. Nu mogen ‘wij’ de prioriteiten gaan stellen. Een mooie klus.

 foto Pim Mul

Reacties (0) Trackbacks (0)

Nog geen reacties


Leave a comment

Nog geen trackbacks.