Gerritschinkel.nl Columns & meer

29okt/220

Vrijwilligers

Dat vrijwilligers essentieel zijn voor het voortbestaan van sportverenigingen staat als een paal boven water. Kort door de bocht zou je kunnen zeggen: ‘zonder vrijwilligers geen sportvereniging’. Welke praktische problemen doemen er op als er onvoldoende bar- en keukenpersoneel, jeugdtrainers, scheidsrechters, grensrechters en elftalbegeleiders zijn? Of als er geen of nauwelijks ouders zijn die hun kinderen naar sportwedstrijden willen rijden?. 

En dan heb ik het nog niet eens over bestuursleden en commissieleden. Surf maar eens naar een willekeurige website van een sportvereniging en dan kun je constateren dat het woord ‘vacature’ nogal eens voorkomt. Een sportclub mag in zijn handen knijpen als ze een volledig dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) hebben. Als tijdens een ALV het probleem van gebrek aan vrijwilligers wordt aangekaart, wordt er instemmend geknikt, maar daar blijft het helaas vaak bij. Gelukkig staan er na herhaalde noodkreten soms toch echte clubmensen op die de daad bij het woord voegen.

Naast de toenemende individualisering van de maatschappij is de vergrijzing van het vrijwilligersbestand een groeiend probleem. Clubs moeten de leden van de onderhoudsploeg, die vrijwel louter uit gepensioneerden bestaat, koesteren als die wekelijks een dagdeel opofferen voor hun cluppie. Jongeren hebben wel wat anders aan hun hoofd zeggen ze. 

Steeds meer clubs hebben een vrijwilligersbeleid. Het is natuurlijk niet meer dan logisch dat je als lid van een vereniging ook meer doet dan alleen voetballen, korfballen, zwemmen, handballen of welke sport dan ook beoefenen. Als verenigingslid heb je rechten, maar ook plichten, een van de kenmerken van een vereniging. En als ieder (spelend) lid meedoet ben je echt niet elke maand de ‘klos’.

Voor WSV DES is het allemaal te laat. Op 31 oktober a.s. valt het doek en heft de Goudse wandelvereniging zich op. Gebrek aan vrijwilligers die meehelpen bij de organisatie van wandeltochten. Vrijwilligers voor met name het controleren en het pijlen van routes zijn helemaal niet te vinden. Jammer.

Reacties (0) Trackbacks (0)

Nog geen reacties


Leave a comment

Nog geen trackbacks.