Gerritschinkel.nl Columns & meer

19sep/210

QR code

Het kabinet, of wat er nog van over is, mag dan demissionair zijn, het regeert gewoon door alsof er niets aan de hand is. Nu kan een land niet zonder bestuur en moet er geregeerd worden. Maar er is een verschil tussen regeren en regeren. En ook in deze coronatijd moeten er besluiten genomen worden. Maar er is een verschil tussen besluiten nemen en besluiten nemen. Je kunt het natuurlijk niet iedereen naar zijn zin maken, maar een beetje duidelijkheid en aandacht voor de praktische uitvoering van besluiten lijkt mij een vereiste.

Afgelopen dinsdag kwamen de heren Rutte en de Jonge ons in hun persconferentie vertellen dat de anderhalvemetermaatregel gaat vervallen. Nu had ik al sterk de indruk dat deze maatregel reeds was afgeschaft zoals in de dagelijkse praktijk vrijwel overal is te zien. Maar m.i.v. volgende week zaterdag wordt deze regel dus officieel afgeschaft.

Ook in de sportkantines wordt de anderhalvemetermaatregel afgeschaft. Maar daarmee kan de vlag niet uit, nee in tegendeel, sportclubs worden dan onmiddellijk opgezadeld met een ander probleem. Wie in de sportkantine wil zijn moet zijn QR code laten zien. Of aantonen dat hij gevaccineerd is of corona heeft gehad. Ik ga hier niet in discussie met voor- en tegenstanders van een verplichte QR code, maar wil alleen de praktische uitwerking van deze maatregelen aan de orde stellen.

Los van het feit dat blijkbaar ook nog niet iedereen op de hoogte is van deze maatregel, realiseert men zich bij de verenigingen toch dat ze met een probleem worden opgezadeld. Hoe ga je dit controleren? Wie gaat dit controleren? Of ga je dit überhaupt controleren? ‘We kunnen nauwelijks vrijwilligers voor bardiensten vinden en dan moeten we dit ook nog gaan doen’? Wat doe je met een supporter die weigert? Ga je dan politieagentje spelen en de man in het uiterste geval in de boeien slaan? Moet je opstootjes niet uitsluiten en dan is het hek helemaal van de dam.

Veel voetbalclubs hebben een sponsorhome. Geldt deze maatregel ook voor deze ruimte? Daar worden biertjes getapt en hapjes verstrekt. En kun je dus ook onder de noemer horeca scharen. Ik ben benieuwd wat een sportbestuurder doet wanneer de hoofdsponsor, die jaarlijks enkele duizenden euro’s in de club pompt, ook weigert mee te werken?

Ik heb gisteren verschillende sportbestuurders gesproken, maar ik heb niemand horen zeggen ‘dat gaan we gewoon lekker handhaven’. Dan zullen ze de terrassen voor de kantine moeten uitbreiden, want daar geldt deze nieuwe maatregel niet heeft het kabinet na een motie van de 2e Kamer besloten.

Ik heb ook gelezen dat er gezegd wordt ‘onze kantine heeft meerdere ingangen en dan heb je helemaal veel personeel nodig’. Nu lijkt mij dat niet het grootste probleem want dan sluit je gewoon een aantal ingangen.

En als de clubs niet gaan handhaven, gaat de gemeente dat dan b.v. wel doen? BOA’s zullen in dat geval de populariteitsprijs helemaal op hun buik kunnen schrijven. En dan kan minister Grapperhaus wel zeggen dat hij voor ondersteuning gaat zorgen. Hoe hij dat wil gaan regelen is mij een raadsel.

Maar wie weet wat er de komende week nog allemaal gaat gebeuren. Ik ben benieuwd.

QR-code - Wikipedia
Gearchiveerd onder: Columns, Gouwestad Sport Geen reacties