Gerritschinkel.nl Columns & meer

19mrt/180

Wensen en beloften

Het kan u niet zijn ontgaan dat er deze week gemeenteraadsverkiezingen zijn. Heel Gouda is ‘vergeven’ van verkiezingsborden waarop politici u toelachen en flyers vallen massaal in de brievenbussen. Afgelopen zaterdag werden, ondanks de bittere kou, op de verkiezingsmarkt achter De Waag pogingen ondernomen om de kiezer over te halen op hen te stemmen.

Vorige week vrijdag organiseerde Sport.Gouda een politiek sportcafé. In de kantine van Olympia waren alle politieke partijen uitgenodigd om hun visie op sportgebied te delen. Vertegenwoordigers van (vooral) buitensporten kregen de kans om hun wensen aan de politiek kenbaar te maken. Aan de hand van stellingen werden de politici gedwongen om in hun vak van keuze te gaan staan. Wat mij opviel was de politieke eensgezindheid op veel gebieden. Nu waren de stellingen zo opgesteld dat grote afwijkende meningen met een lampje te zoeken waren. Bereikbaarheid en veiligheid is voor iedereen belangrijk. En dat iedereen aan sport moet kunnen meedoen bestrijdt ook niemand. Duurzaamheid is het grote toverwoord voor de komende decennia en daar zal de sportwereld ook aan moeten geloven, of ze nu willen of niet. Sportstimulering wordt ook breed onderschreven, alleen over de manier waarop wordt verschillend gedacht. Algemeen wordt erkend dat er nogal wat achterstallig onderhoud is bij sportaccommodaties. De conclusie is in ieder geval dat iedereen overtuigd is van het feit dat sport zeer belangrijk is en dat sportverenigingen daarbij een prominente rol (moeten kunnen) spelen.

In alle verkiezingsprogramma’s hebben de Goudse politieke partijen een paragraaf over sport opgenomen en tijdens het politieke café werden er beloften gedaan. Na woensdag zal moeten blijken in hoeverre hieraan uitvoering wordt gegeven. Beloven is mooi, maar waarmaken is nog mooier. Geen woorden maar daden.

Gearchiveerd onder: Columns, Dé Weekkrant Geen reacties